குடியுரிமை திருத்த சட்டம்/ தேசிய குடிமக்கள் பதிவேடு/ தேசிய மக்கள் பதிவேடு CAA / NRC / NPR ஒரு புரிதல்

0
6

நீதியரசர் ஜி.எம்.அக்பர் அலி – மேனாள் நீதிபதி, சென்னை உயர்நீதி மன்றம்

மத்திய அரசால் கொண்டு வரப்பட்டுள்ள,

1.குடியுரிமை  சட்ட திருத்தம் 2019; சி.ஏ.ஏ(Citizenship Amendment Act)

தலைக்கு மேல் கத்தியாக தொங்கி கொண்டிருக்கும்

2.தேசிய குடியுரிமை பதிவேடு; என். ஆர். சி (National Register of Citizens)

அதனை கொல்லைப்புறமாக கொண்டு  வர இருக்கும்

3.தேசிய மக்கள் பதிவேடு- என். பி. ஆர்(National Population Register) 

இந்த பிரச்சனைகள் இந்தியா முழுவதும் தீயாய் பற்றி எரிந்து கொண்டு இருக்கும் இந்த சூழலில் ஒட்டு மொத்த தமிழகம், குறிப்பாக தமிழக முஸ்லிம்கள் வர இருக்கும் 2020 – 2021  மக்கள் கணக்கெடுப்பு,தேசிய மக்கள் பதிவேடு ஆகியவற்றை  எண்ணி குழப்பத்திலும் மிகுந்த அச்சத்திலும் இருக்கிறார்கள்.  குடியுரிமை, தேசிய குடியுரிமை பதிவேடு, தேசிய மக்கள் பதிவேடு பற்றிய புரிதல் முதலில் அவசியம். அதற்காக வரலாற்றையும் மற்றும்அடிப்படை சட்டங்களையும் முதலில் தெரிந்து கொள்வதுகுடிமக்களாகிய நமது ஒவ்வொருவரின் கடமை.

 1. இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் 1950

ஆகஸ்ட் 15, 1947 நள்ளிரவில் சுதந்திரம் பெற்றோம்.26 ஜனவரி 1950அன்று நமது இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் நடைமுறைக்கு வந்தது.அரசியல் அமைப்பு சாசனத்தின் சட்டம் பகுதி 2 மற்றும்பிரிவு 5 குடியுரிமை பற்றி பேசுகிறது. அதன்படி,

 • அரசியல் அமைப்பு சட்டம் நடைமுறைக்கு வந்த 26 .01.1950 அன்று இந்தியாவை தன்னுடைய குடியிருப்பாக ஏற்றுக்கொண்ட ஒவ்வொருவரும் இந்தியரும் குடிமக்கள்:
 • இந்திய எல்லைக்குள்  பிறந்த ஒவ்வொருவரும் அல்லது தன் பெற்றோரில் யாராவது ஒருவர் இந்திய எல்லைக்குள் பிறந்திருந்தால் அவரும் அல்லது இந்திய எல்லைக்குள் 26 .01.1950 க்கு 5 வருடங்களுக்கு முன்பாக பிறந்த எவரும் இந்திய குடிமக்கள் ஆவார்கள்.

உதாரணத்திற்கு என்னுடைய தாய் தந்தையர் 26 .01.1950 க்கு முன்பாக தமிழ்நாட்டில் தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் வல்லம் கிராமத்தில் பிறந்தவர்கள். எனவே அவர்கள் பிரிவு 5 அரசியல் அமைப்பு சாசனப்படி இந்திய பிரஜைகள்.(குடிமக்கள்)

 • இந்திய குடியுரிமை சட்டம் 1955

1955  இல் இந்திய குடியுரிமை சட்டம்பாராளுமன்றத்தால் நிறைவேற்றப்பட்டு 30.12.1955 அன்று நடைமுறைக்கு வந்தது .இதன்

பிரிவு 3,  பிறப்பின் அடிப்படையில் குடியுரிமைபற்றி கூறுகிறது. அதன்படி,

யாரெல்லாம் 26 .01.1950 க்கு பிறகு இந்திய எல்லைக்குள் பிறந்தார்களோ அவர்கள் இந்திய பிரஜைகள் என்று குறிப்பிட்டுள்ளது.

பிரிவு 4 வம்சாவழி குடியுரிமைபற்றி கூறுகிறது. அதன்படி,

ஒரு நபர் இந்தியாவுக்கு வெளியே 26 .01.1950 க்கு பிறகும்,

30 .12 .1955 க்கு முன்பும் பிறந்து இருந்து ஆனால் அவருடைய தந்தை இந்திய குடிமகனாக இருந்தால்  அவர் வம்சா வழி அடிப்படையில் இந்திய குடிமகன்.

முந்தையது பிறப்பின் அடிப்படையிலான பிரஜா உரிமை(குடியுரிமை)  பிந்தையது வம்சா வழி அடிப்படையிலான பிரஜா உரிமை (குடியுரிமை).

உதாரணமாக நான் 23 .11.1952 ல்  தமிழ்நாட்டில் தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் வல்லம் கிராமத்தில்  பிறந்ததால் நானும் இந்திய குடியுரிமை சட்டம்1955 பிரிவு 3 இன் படி இந்திய குடிமகன். இது பிறப்பின் அடிப்படையிலானகுடியுரிமை.

 • பிறப்பு இறப்பு பதிவு சட்டம்  1969

பிறப்பு இறப்பு பதிவு சட்டம் , 31. 05. 1969 அன்று நடைமுறைக்கு வந்தது. இதன்படி 31. 05. 1969-க்கு பிறகு பிறக்கும் ஒவ்வொரு குழந்தையின்  பிறப்பும் பதிவு செய்யப்பட  வேண்டும். அதற்கான பிறப்பு சான்றிதழை பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும்.

 • இந்திய குடியுரிமை சட்டத்திருத்தங்கள்.

அ.குடியுரிமை (திருத்தம்) 1986.

.ஆ.குடியுரிமை (திருத்தம்) 1992

இ. குடியுரிமை (திருத்தம்) 2003 (ஆக்ட் 6 ஆப் 2004- 3.12.2004)

ஈ . குடியுரிமை (திருத்தம்) 2005 

.குடியுரிமை (திருத்தம்) 1986

 1. இந்திய குடியுரிமை சட்டம் 1986 ல் திருத்தம் செய்யப்பட்டு,  திருத்தம்01.07.1987    அன்று நடைமுறைக்கு வந்தது.பிறப்பின் அடிப்படையில் குடியுரிமைஎன்ற  பிரிவு3 இல் திருத்தம்செய்யப்பட்டு, அதன்படி26 .01.1950-க்கு பிறகும் 01.07.1987-க்கு முன்பும் இந்திய எல்லைக்குள் பிறந்தவர்கள் பிறப்பின் அடிப்படையில் இந்திய குடிமக்கள்.

உதாரணத்திற்கு எனது மூத்த மகன் 10.11.1980  அன்று தமிழ்நாட்டில் தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் வல்லம் கிராமத்தில்  பிறந்ததால் அவனும் இந்திய குடிமகன். இது பிறப்பின் அடிப்படையில் குடியுரிமை உரிமை.பிறப்பு இறப்பு பதிவு சட்டம்  1969படி பிறப்பு பதிவு செய்யப்பட்டு பிறப்புச் சான்று பெறப்பட்டுள்ளது.

 • மேலும் 01. 07. 1987 க்கு பிறகு ஒருவர் பிறந்து அவருடைய தாய் அல்லது தந்தையில் ஒருவர் இந்திய குடிமகனாக இருந்தால், அவரும் இந்திய குடிமகன்.

உதாரணத்திற்கு எனது இரண்டாவது மகன் 29 .01.1993 இல் பிறந்ததாலும் நானும் என் மனைவியும் ஏற்கனவே  இந்திய பிரஜைகள் என்பதாலும் எனது இரண்டாவது மகனும் இந்திய குடிமகன். இது வம்சா வழி குடியுரிமைஆகும். பிறப்பு இறப்பு பதிவு சட்டம்  1969-ன் கீழ்பிறப்பு பதிவு செய்யப்பட்டு சான்று பெறப்பட்டுள்ளதுஉள்ளது.

குடியுரிமை (திருத்தம்) 1992

இந்திய குடியுரிமை சட்டம் 1992-ல்திருத்தம் செய்யப்பட்டது. இதில் எற்கனவே ஒரு நபர் இந்தியாவுக்கு வெளியே 26 .01.1950 க்கு பிறகும்,30.12.1955-க்கு முன்பு பிறந்தும் இருந்து ஆனால் அவருடைய தந்தை இந்திய குடிமகனாக இருந்தால்  அவர் வம்சாவழி அடிப்படையில் இந்திய குடிமகன் என்றிருந்ததில், அவர் தாய் இந்திய குடிமகளாக இருப்பின்இருந்தால்  அவர் வம்சாவழி அடிப்படையில் இந்தியகுடிமகன். இந்த திருத்தத்தின் மூலம்ஏற்கனவே விடப்பட்ட தாய் சேர்க்கப்பட்டாள்.

இ. குடியுரிமை (திருத்தம்) 2003 (ஆக்ட் 6 ஆப் 2004) – 3.12.2004)

 1. இதன்படி 2004-க்குபின்னர் பிறக்கும் குழந்தையின் பெற்றோர் இருவருமே இந்திய குடிமக்களாக இருக்க வேண்டும்:
 2. பெற்றோரில் ஒருவர் இந்திய குடிமகனாக இருந்து மற்றொருவர் சட்ட விரோதமாக குடியேறியவராக இல்லாமல் இருந்தால் அந்த குழந்தையும் இந்திய பிரஜை. அதாவது பெற்றோரில் ஒருவர் சட்ட விரோதமாக குடியேறியவராக இருந்தாலும்அந்த குழந்தை இந்திய பிரஜை ஆகாது.
 3. பிரிவு 2 திருத்தம் செய்யப்பட்டு, குடிமகன் அல்லது பிரஜை யார் என்ற விளக்கம் நீக்கப்பட்டு, பிரிவு 2 (1) (b)சட்ட விரோத குடியேறி என்பவர், ஆவணங்கள் இல்லாமல், நாட்டிற்குள் வந்தவர் என்று குறிப்பிட்டது.
 4. புதிதாக பிரிவு 14- ஏ சேர்க்கப்பட்டு, தேசிய அடையாள அட்டை விநியோகம்எனத்தலைப்பிடப்பட்டது.
  1. மத்திய அரசு இந்திய குடிமக்கள் ஒவ்வொருவரையும் கட்டாயமாக பதிவு செய்துஅவர்களுக்குதேசிய அடையாள அட்டை வழங்க வேண்டும்
  1. மத்திய அரசு இதற்காக தேசிய குடிமக்கள் பதிவேடு ஒன்றை ஏற்படுத்தி, பராமரிக்க வேண்டும்
  1. குடியுரிமை (திருத்தம்) 2003 (ஆக்ட் 6 ஆப் 20040 நடைமுறைக்கு வந்த 3.12.2004 நாள் முதல், பிறப்பு இறப்பு பதிவு சட்டம் 1969 பிரிவு 3(1)ல் சொல்லப்பட்டுள்ள இந்திய பொது பதிவாளர், தேசிய குடியுரிமை பதிவாளராக இருப்பார்.

3.12.2004 இல் நடைமுறைக்கு வந்த குடியுரிமை (திருத்தம்) 2003 (ஆக்ட் 6 ஆப் 2004)பிறப்புரிமை மற்றும் வம்சாவழியுரிமைமற்றும்குடியுரிமை பற்றி கூறுகிறது.

இந்த   குடியுரிமைகள் முதலில் பிறப்பின் அடிப்படையிலும் பிறகு பெற்றோரில் ஒருவர் இந்திய குடிமகனாக இருக்க வேண்டும்என்றும், அதன் பிறகு பெற்றோர் இருவருமே இந்திய குடிமக்களாக இருக்க வேண்டும் அதிலும் குறிப்பாக ஒரு நபர் சட்ட விரோதமாக குடியேறியவராக இருக்க கூடாது என்ற வம்சாவழி அடிப்படையிலும், நிர்ணயம் செய்யப்படுகிறது.

ஏற்கனவே கிழக்கு பாகிஸ்தானாக இருந்து, பங்களாதேஷ் ஆகி இருக்கும் நாட்டில் இருந்து இந்தியாவிற்கு குறிப்பாக அசாம் மற்றும் மேற்கு வங்கத்திற்கு சட்ட விரோதமாக மக்கள் குடியேறியதால் பெற்றோரில் இருவருமே இந்தியா குடிமக்களாக இருக்க வேண்டும். அதிலும் குறிப்பாக ஒருவர் சட்ட விரோதமாக குடியேறி இருக்க கூடாது என்று சொல்லப்பட்டது. 1986 திருத்த சட்ட திருத்தத்தில் அஸ்ஸாமிலிருந்து இந்தியாவிற்குள் வந்த இந்திய வம்சாவழி மக்களை பொருத்து, பிரிவு 6-ஏ ஏற்படுத்தப்பட்டது.அஸ்ஸாம் மாணவர்கள் அமைப்பு நடத்திய போரட்டத்திற்கு பிறகு சட்ட விரோதமாக குடியேறியவர்களை கண்டுபிடித்து வெளியேற்ற அஸ்ஸாம் உடன்படிக்கை ஏற்பட்டது. குடியுரிமை (திருத்தம்) 2003 (ஆக்ட் 6 ஆப் 2004)இல்இதற்கு வழி செய்யப்பட்டது.

 • குடியுரிமை விதிமுறை 2003

குடியுரிமை விதிமுறை 2003, வாஜ்பாய் அரசால் 03.12.2003  கொண்டு வரப்பட்டது. இந்த விதிமுறையின் பெயரே, குடிமக்கள் (குடியுரிமை பதிவுசெய்தல் மற்றும் தேசிய அடையாள அட்டை வழங்கல்) விதிமுறை 2003. இந்த குடியுரிமை விதிமுறைதான்,தேசிய குடிமக்கள் பதிவேடு என்.ஆர்.சி மற்றும் தேசிய மக்கள் பதிவேடு  என்.பி.ஆர் பற்றி விவரிக்கிறது.

 • தேசிய குடிமக்கள் பதிவேடு(என் ஆர் சி)

தேசிய குடிமக்கள் பதிவேடு என்பது, இந்தியாவிலும், வெளிநாட்டிலும் வாழும் இந்திய குடிமக்கள் பற்றிய விவரம் அடங்கிய பதிவேடு என்கிறது.

 • மக்கள் பதிவேடு

மக்கள் பதிவேடு என்பது, இந்தியாவில், கிராமத்தில், கிராமப்பகுதியில், நகரத்தில், நகர்புறத்தில், சாதாரணமாக வசிக்க கூடிய ஒவ்வொரு நபரை  பற்றிய விவரம் அடங்கிய பதிவேடு என்கிறது. அதாவது, அந்த நபர் இந்திய குடிமகனாக இருந்தாலும் இல்லாவிட்டாலும் தேசிய மக்கள் பதிவேடு என்பதில் பதிவு செய்யப்பட வேண்டும்.

விதிமுறை 3

பிறப்பு இறப்பு பதிவு 1969-ஆம் சட்டத்தில், பதிவாளர் தலைவர் என்று யாரை குறிப்பிட்டுள்ளதோ அவர் குடிமக்கள் பதிவு பதிவாளர் தலைவராக இருப்பார் என்றும், அவர் தேசிய குடிமக்கள் பதிவேட்டினை ஏற்படுத்தி, பராமரிப்பார் என்றும், அவை தேசிய பதிவேடு, மாநில பதிவேடு, மாவட்ட பதிவேடு, துணைமாவட்ட பதிவேடு,லோக்கல் பதிவேடு ஆகும் என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது. அந்த பதிவேட்டில் 12 விவரங்கள் இருக்கும் என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது. உட்பிரிவு 4-இல் மத்திய அரசு, அந்தந்த பகுதியில் சாதாரணமாக வசிக்க கூடிய ஒவ்வொரு நபரை  பற்றிய மக்கள் பதிவேடு தயாரிக்க ஒருநாள் குறித்து உத்திரவிட வேண்டும் என்று கூறுகிறது.

விதிமுறை 4

பிரிவு-4,தேசிய குடிமக்கள் பதிவேடு தயார் செய்யும் முறை பற்றி கூறுகிறது. உட்பிரிவு1 வீடு வீடாக சென்று, ஒவ்வொரு குடும்பம், தனி நபர் பற்றிய தனிப்பட்ட விவரங்களுடன், அவர்கள் குடியுரிமை நிலை பற்றிய விவரங்களும் சேகரிக்க வேண்டும் என்று கூறுகிறது. உட்பிரிவு 3 இல்,தேசிய குடிமக்கள் பதிவேடு (என்.ஆர்.சி.)தயார் செய்ய,மக்கள் பதிவேட்டில் (என்.ஆர்.பி) பதிவு செய்துள்ள விவரங்கள், சரிபார்க்கப்பட வேண்டும் என்கிறது. எனவேதான் மக்கள் பதிவேடு என்பது தேசிய குடிமக்கள் பதிவேடு தயார் செய்ய முதல்படிஎன்றாகிறது.

உட்பிரிவு-4 இல் அவ்வாறு சரிபார்க்கும் போது, எந்த நபருடைய குடியுரிமை சந்தேகத்திற்குரியதாக இருக்கிறதோ அதனை மக்கள் பதிவேட்டில் பதிவு செய்ய வேண்டும் என்றுகுறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அதாவது என்.ஆர்.சி தயார் செய்ய, எந்த நபருடைய குடியுரிமை சந்தேகத்திற்குரியதாக இருக்கிறதோ அதனை என்.பி.ஆர். யிலேயே குறிப்பிட வேண்டும்என்பது இதன் பொருள். அந்த நபரின் பெயர் என்.ஆர்.சி யில் சேர்த்துக் கொள்ளப்படாது. பிறகு அந்த நபர் 2003 விதிமுறைகளில் சொல்லப்பட்டுள்ள மற்ற உட்பிரிவுகளில் கண்டுள்ளபடி தன் குடியுரிமையை நிரூபிக்கவேண்டும். அவ்வாறு நிரூபித்து வந்தால்தான் அவர் பெயர் தேசிய குடிமக்கள் பதிவேட்டில் சேர்க்கப்படும். இல்லையெனில்அவர் சட்டவிரோத குடியேறியாக கருதப்படுவார். இந்த விதி சாதி, மதம் வேறுபாடுஇல்லாமல் எல்லோருக்குமேஇதுபொருந்தும்.

எனவேதான், தேசிய மக்கள் பதிவேடு, அதன் அடிப்படையில் தயாரிக்கப்படும் தேசிய குடிமக்கள் பதிவேடு, குடியுரிமை திருத்த சட்டம் ஆகிய மூன்றும் ஒன்றுடன் ஒன்று தொடர்புடையவை.

குடியுரிமை (திருத்தம்) 2003 (ஆக்ட் 6 ஆப் 2004) பல நல்ல அம்சம்களை கொண்டிருந்தாலும், பிரிவு2 ல் யார் சட்ட விரோத குடியேறி என்ற திருத்தமும், பிரிவு14 () அறிமுகமும், பங்களாதேசத்திலிருந்து சட்டவிரோதமாக குடியேறியவர்களை, கண்டுபிடித்துவெளியேற்றுவது முக்கிய நோக்கம்அவர்களை வெளியேற்றுவதற்காக கொண்டு வரப்பட்டது.

2003-ஆம் ஆண்டே இந்த இரண்டு அம்சங்களும் நடைமுறைக்கு வந்துவிட்டாலும், அசாமில் இந்த அயல்நாட்டினர் பிரச்சினை அப்படியேதான் இருந்தது. இறுதியாக, என்.ஆர்.சி யை நடைமுறைப்படுத்த, மூன்று கோடி இருபது லட்சம் மக்களில், 19 லட்சம் பேர்தான் அயல்நாட்டினர் என்ற அறியப்பட்டது. அதில் அதிகமாக இந்துக்கள் இருந்ததால், முஸ்லிம் அல்லாத மற்றவர்சட்டவிரோத குடியேறியில்லை என்று பிரிவு2-ல் ஒரு திருத்தமும், அவர்கள் குடிமக்களாக அங்கீகரிக்க, பிரிவு 6 பி என்ற திருத்தமும் கொண்டுவரப்பட்டு  சி ஏ ஏ என்று வந்துள்ளது.

தற்போது, என்.பி.ஆர் அதனை அடுத்த என்.ஆர்.சி, நாடு முழுவதும் அமல்படுத்தப்படும் பட்சத்தில், 135 கோடி மக்களும் இந்த நடவடிக்கைக்கு உட்படுத்தப்படவேண்டும்.

ஏன் “சி.ஏ.ஏ” எதிர்க்கப்படுகிறது?

ஒரு குறிப்பிட்ட மதத்தினரை மட்டும் பிரித்து வைப்பது அரசியலமைப்பு சட்டத்திற்கு புறம்பானது என்பதும், தற்போதைய அரசு, மதசார்பற்ற நாட்டை, மதத்தின் அடிப்படையில் பிரிக்க பார்க்கிறது என்ற ஆதார பூர்வமான குற்றச்சாட்டு ஒரு காரணம். என்.பி.ஆர் என்ற பெயரில், என்.ஆர்.சியை அமல்படுத்தினால், மேலே சொன்னது போல், சந்தேகத்தின் அடிப்படையில் ஒரு சமூகத்தினரை அல்லது தங்கள் சித்தாங்களுக்கு உடன்படாதவர்களை என்.ஆர்.சியில் சேர்க்காமல் விட்டுவிட்டால், திருத்தபட்ட சி.ஏ.ஏ. படி அரசு நடவடிக்கை எடுக்கலாம்.

ஏன் என்.பி ஆர் எதிர்க்கப்படுகிறது?

உண்மையில் என்.பி.ஆர் எதிர்க்கப்படவில்லை. என்.பி.ஆர் 2020-2021 இன் தற்போதைய வடிவம் மற்றும் அதன் நோக்கம்தான்எதிர்க்கப்படுகிறது.

காரணங்கள்;

 1. 2011 ஆம் ஆண்டு பயன்படுத்தப்பட்ட என்.பி.ஆர் படிவம் பயன்படுத்தபடாமல், புதிய படிவம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இது முழுக்க முழுக்க என்.ஆர்.சி தயார் செய்யவேண்டிய விவரங்களை உள்ளடக்கியது.
 2. 2020படிவம், பெயர், பிறந்ததேதி, பெற்றோர் பிறந்த இடம், அவர்கள் பிறந்ததேதிஆகியவற்றை கேட்பதோடல்லாமல், அதற்கான ஆவணச் சான்றுகளையும் சரிப்பார்க்க சொல்கிறது.
 3. பிறப்புச்சான்று, பள்ளிச்சான்று, குடும்ப அட்டை, ஆதார் அட்டை, வாகன ஓட்டுநர் உரிமம், பாஸ்போர்ட், பான் அட்டைஆகிய சான்றுகளை கணக்கெடுப்பின்போது வைத்திருந்து சரிப்பார்க்க கொடுக்கவேண்டும் என்கிறது.
 4. விவரங்களை குடும்பத் தலைவர் கொடுக்க வேண்டும்; மறுத்தால்,  கிரிமினல் குற்றம்என்கிறது.
 5. 2003 விதிமுறைப்படி, என்.பி.ஆர்தான்என்.ஆர்.சி க்கு அடிப்படை ஆதாரமாக எடுத்துக் கொள்ளப்படும்.
 6. 2003 விதி 4 என்.ஆர்.சி எப்படி தயார் செய்வது என்று கூறுகிறது. உட்பிரிவு 3 என்.பி.ஆர், என்.ஆர்.சி க்கு அடிப்படை ஆதாரமாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்று கூறுகிறது. உட்பிரிவு 4 ஒரு நபர் மீது அதிகாரி சந்தேகப்பட்டால், அவருடைய குடியுரிமை சந்தேகத்திற்குரியது என்று, என்.பி.ஆர் இல் குறிப்பிட வேண்டும் என்று கூறுகிறது.
 7. ஒரு அதிகாரி யாரைவேண்டுமானாலும் சந்தேகப்படலாம்.அப்படி சந்தேகத்திற்கு ஆளானநபர் பிறகு தன் குடியுரிமையை நிரூபிக்க வேண்டும்.
 8. என்.பி.ஆர். என்பது அடிப்படையில், மக்கள் கணக்கெடுப்பு போல், குடிமக்களோ இல்லையோ, இந்திய எல்லையில் குடியிருக்கும் ஒவ்வொரு மனிதனைப் பற்றிய விவரங்களை சேகரிக்கும் பணி. அதனால்தான், 2011 என்.பி.ஆர், ஆவணங்கள் அடிப்படையில் இல்லாமல் பதிவு செய்யப்பட்டது.
 9. சுமார் 7½ கோடி தமிழக மக்களில், ஏறத்தாழ 50% மக்கள் வறுமையிலும், வறுமைக்கோட்டுக்கு கீழாகவும் இருப்பவர்கள். இவர்களுக்கு இருப்பிடமும் இல்லை, இவர்களிடம் பெரும்பாலும் தேவையான ஆவணங்களும் இல்லை.
 10. மத்திய அரசின் திட்டம் சிறுபான்மை இனத்தவர்களுக்கும், மற்றும்தலித்மக்களுக்கும் மட்டும் அல்லாமல், தமிழர்கள் அனைவருக்கும் எதிரானது. பாதிப்பு ஏற்படுத்தக்கூடியது.
 11. ஏனெனில் யாரை வேண்டுமானாலும், பட்டியலில் இணைக்கலாம், அல்லதுநீக்கலாம்.
 12. பட்டியல் தயாரிப்பை, தனியாரிடம் ஒப்படைக்க திட்டமும்உள்ளது.

2011 தேசிய மக்கள் பதிவேடு மற்றும் 2020 தேசிய மக்கள் பதிவேடு ஒரு ஒப்பீடு

1. இரண்டும்,இந்தியாவில், கிராமத்தில், கிராமப்பகுதியில், நகரத்தில், நகர்புறத்தில், சாதாரணமாக வசிக்க கூடிய ஒவ்வொரு நபரை  பற்றிய விவரம் அடங்கிய பதிவேடு என்கின்றன. அதாவது, அந்த நபர் இந்திய குடிமகனாக இருந்தாலும் இல்லாவிட்டாலும் தேசிய மக்கள் பதிவேடு என்பதில் பதிவு செய்யப்பட வேண்டும்.

2. 2011 பயன்படுத்தப்பட்ட படிவம் அடிப்படை விவரங்களை சேகரித்தது. ஆவணங்கள் சரிப்பார்க்க கேட்க வேண்டாம் என்று விவர சேகரிப்பாளருக்கு அறிவுறித்தியது.

3. குடிமக்களோ இல்லையோ, ஒருவரையும் விட்டுப்போகாமல் தகவல் சேகரிக்க சொன்னது. அதன் அடிப்படையில்தான் ஆதார் அட்டை வழங்கப்பட்டது.அந்த பதிவுகுடிமக்களை அச்சுறுத்தவில்லை. விடுதல் இல்லாமல் அனைவரையும் சேர்த்து ஆவணமாக்கியது.

கவனிக்க: குடியுரிமை (திருத்தம்) 2003 (ஆக்ட் 6 ஆப் 2004) பிரிவு 14-(ஆ)தேசிய அட்டை வழங்கல் குறித்து கூறுகிறது. 2003 குடியுரிமை விதிமுறையின் பெயரே, குடிமக்கள் (குடியுரிமை பதிவுசெய்தல் மற்றும் தேசிய அடையாள அட்டை வழங்கல்). தேசிய அடையாள அட்டைக்கு பதிலாக ஆதார் அட்டை வழங்கப்பட்டது.

4.2020-ல்வெளியிடப்பட்டுள்ளவழிகாட்டு நெறிமுறைகள், என். ஆர். சி என்ற தேசிய குடிமக்கள் பதிவேடு தயாரிக்க தேவையான விவரங்களை சேகரிக்க அறிவுறுத்துகிறது.

5. கூடுதல் விவரங்களாக, பெற்றோர் பிறந்த இடம், பிறந்த தேதி ஆகியற்றையும், ஆவணங்களை பற்றியும் பதிவு செய்ய வேண்டும். குறிப்பாக ஆதார் எண் பதிவு செய்ய வேண்டும்.

6. 2011 என்.பி.ஆரில், விவரம் பதிவு செய்யப்பட்டதற்கான ஒப்புகைசீட்டு கொடுக்கப்பட்டது. ஆனால் 2020 படிவத்தில் அது இல்லை. விவர சேகரிப்பாளர்,படிவத்தில் அல்லது மொபைல் ஸ்க்ரீனில், சம்பந்தபட்ட நபரிடம் கையெழுத்து பெறவேண்டும் என்றுள்ளது.

2020 என்.பி.ஆரில் சரிப்பார்க்கப்படவேண்டிய ஆவணங்களாக குறிப்பிடப்படும் ஆவணங்கள்;

 1. பிறப்புச் சான்றுகள்
 2. பள்ளி இறுதி வகுப்பு சான்றுகள்
 3. குடும்ப அட்டை
 4. வாக்குச்சீட்டு
 5. பாஸ்போர்ட்
 6. ஓட்டுனர் உரிமம்
 7. பான் கார்டு
 8. ஆதார் அட்டை

இவை எல்லோரிடமும் இருப்பதற்கானஇருக்க வாய்ப்பில்லை. இந்த ஆவணங்களில் ஏதாவது சந்தேகம் எழுந்தால்என்றால் பிறகு இதர ஆவணங்களை கொண்டு குடிமகன் என்ற அந்தஸ்தை விதிமுறைகள்படி நிரூபிக்க வேண்டும்.

என் பி ஆர் 2020 புதிய படிவம், 2011 இல் இல்லாத புதிய கேள்விகள் அதன் உள்ளர்த்தம்.

           கேள்விகள்:

13 (i)தந்தை, தாய், கணவர், மனைவி பெயர்கள். உயிருடன் இருக்கிறார்  அல்லது உயிருடன் இல்லை. பிறந்த தேதி.

13(ii) தாய்/தந்தை பிறந்த இடம் இந்திய எல்லைக்குள் என்றால் எந்த மாநிலம்; இந்தியாவுக்கு வெளியே என்றால் எந்த நாடு.

இந்த விவரங்கள் இருந்தால் ஒரு நபருடைய வம்சா வழி குடியுரிமையை அறிந்து கொள்ளலாம்.

ஆவணக் கண்ணோட்டத்தில் 2020 படிவம்

குடியுரிமையை நிரூபிக்க ஆவணங்கள் இருக்கிறதா என்றகேள்வியை 2020-இல் வர இருக்கும் தேசிய மக்கள் பதிவேடு படிவங்கள் எழுப்புகின்றன. 

ஏற்கனவே குறிப்பிட்டது போல் 1969 பிறப்பு இறப்பு பதிவு  சட்டத்திற்கு பிறகு பிறப்பு கட்டாயமாக பதிவு செய்யப்பட வேண்டும்.

உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு, பிறப்புச்சான்றுகள் உள்ளன. ஆனால், உங்களுக்கு பிறப்புச்சான்று இல்லை, உங்கள் பெற்றோருக்கும் இல்லை.என்றால், உங்களுடைய பெற்றோர், 1947 க்கு முன்பாக இந்தியாவில் பிறந்து, 26.01.1950 அன்று, இந்தியாவை தன் வாழ்விடமாக கொண்டவர்கள் என்றும், நீங்கள் 26.01.1950 க்கு பிறகு இந்தியாவில் பிறந்தவர் என்றும் நிரூபிக்க வேண்டும். இதை கண்டறியவே மேலே கண்ட தாய்/தந்தை, கணவன்/மனைவி பிறந்த தேதி மற்றும் பிறந்த இடம் குறித்த கேள்விகள். இதற்கு சான்றுகள் கேட்டு அது இல்லாமல் போனால் உங்கள் குடியுரிமையும், கேள்விக்குறி; பிறப்புச்சான்று இருந்தும் உங்கள் பிள்ளைகள் குடியுரிமையும் கேள்விக்குறியாகின்றது. ஏற்கனவே குறிப்பட்டது போல, பிறப்புரிமை வழி குடியுரிமை தற்போது வம்சாவழியுரிமை குடியுரிமை ஆகிவிட்டது.அதனால்தான் தற்போதைய என் பி ஆர் 2020, என் ஆர் சி யின் முன்வடிவு.

எழுப்பப்படும் கேள்விகள்

1. எழுபது ஆண்டுகளாக தேவைப்படாத பதிவேடுகள் இப்போது தேவையா?

2. மக்களை அச்சத்தில் வைத்திருப்பதுதான் ஆட்சியாளர்களின் சித்தாந்தமா?

3. தற்போதைய தேசிய மக்கள் பதிவேடு, அதன் அடிப்படையில் தயாரிக்கப்படக்கூடி தேசிய குடிமக்கள் பதிவேடு இரண்டும் ஒன்றே; அது வேறு இது வேறு என்பது மக்களை ஏமாற்றும் மாபெரும் பொய். ஏன் இந்த பொய்?

4. 2019 குடியுரிமை திருத்த சட்டம் அரசியலமைப்பு சட்டத்திற்கு விரோதமானது என்ற நிலையில் ஏன் ஒரு சமூகத்தினரை ஒதுக்க வேண்டும்?

5. தமிழகத்தில் முகாம்களில் உள்ள இலங்கை தமிழர்கள் நிலை என்ன?

6. ஏற்கனவே ஏழ்மையில் வாடிக்கொண்டிருக்கும் மக்களை, நிரந்தர குடியிருப்புகூட இல்லாத எளியவர்களை ஏன் துன்புறுத்த வேண்டும்?

7. கோடியில் புரளும் அதீத பணக்காரர்கள், பணக்காரர்கள், ஓரளவு படித்த நடுத்தரகுடும்பத்தினர், அதிகாரிகள், அரசியல்வாதிகள் என்று 35% முதல் 40% இந்திய மக்கள்மட்டுமே ஆவணங்கள் வைத்திருக்க வாய்ப்புள்ள நிலையில், வறுமையிலும், வறுமை கோட்டிற்கு கீழாகவும் உள்ள மக்கள் ஆவணங்களின்றி அலைய வேண்டுமா?

8. அரசுக்கு சுமார் 15 கோடி இந்திய முஸ்லிம்கள் மீது காழ்ப்புணர்ச்சி என்றால் ஏன் 120 கோடி மக்களை அக்னி பரீட்சையில் இறக்க வேண்டும்?

9. “சப் கா சாத்; சப் கா விகாஸ்”; சப் கா விஸ்வாஸ் (எல்லோரும் ஒன்றாக; எல்லோருக்குமாக; எல்லோருடைய நம்பிக்கையுடன்) என்பது இதுதானா?

எழும் கோரிக்கைகள்

மத்திய அரசு

 1. 2019 குடியுரிமை திருத்த சட்டத்தை திரும்பப்பெற வேண்டும்;
 2. தேசிய குடிமக்கள் பதிவேடு அமல்படுத்தும் திட்டத்தை கைவிட வேண்டும்;
 3. அதற்கு முன்னோடியான தேசிய மக்கள் பதிவேடு அமல்படுத்தும் திட்டத்தையும் கைவிட வேண்டும்.
 4. இந்திய மக்களை அமைதியாக வாழவிடவேண்டும்.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here