சுதந்திரக் கட்சியின் மத்தியக் குழுவிலிருந்து சிலர் அதிரடி நீக்கம்

0
3

தான் ஸ்ரீலங்கா சுதந்திரக் கட்சியிலிருந்து நீக்கப்பட்டுள்ளதாக தனக்கு கடிதம் அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளதாக முன்னால் அமைச்சர் பந்துல குனவர்தன தெரிவித்துள்ளார்.
அதே வேளை முன்னால் அமைச்சர்களான அநுராதபுரம் மாவட்ட பாராளுமன்ற உறுப்பினர் எஸ்.எம். சந்திரசேன மற்றும் குருனாகல் மாவட்ட பாராளுமன்ற உறுப்பினர் சாலின்த திஸாநாயக்க ஆகியோரும் தாம் மத்திய குழுவிலிருந்து நீக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்துள்ளனர்.
குறித்த மூவரும் முன்னால் ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ஷ வை மீண்டும் அரசியலுக்குக் கொண்டுவர முயற்சிக்கும் குழுவில் உள்ளவர்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
மற்றும் டீ.பீ. ஏக்கநாயக்க, ரோஹித அபேகுனவர்தன ஆகியோரும் மத்திய குழுவிிரு்து நீக்கப்பட்டுள்ளனர்.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here