Category - ஆரோக்கியம்

ஆரோக்கியம் உள்நாட்டு செய்திகள் சமூகம்

முதுராஜவலையில் குப்பை கொட்டுவதற்கு மாதாந்தம் 10 கோடி ரூபாய்...

முதுராஜவலையில் குப்பை கொட்டுவதற்கு மாதாந்தம் 10 கோடி ரூபாய் செலுத்தப்படுகிறது. கொழும்பு நகரில்...

ஆரோக்கியம் உள்நாட்டு செய்திகள்

அனுமதி பெறாது 'தன்சல்;' உணவு தானங்கள் வழங்குவது...

இம்முறை வெசக் கொண்டாட்டங்களின் போது ஏற்பாடு செய்யப்படும் தன்சல் எனும் அன்னதான நிகழ்வுகள் யாவும்...

ஆரோக்கியம் உள்நாட்டு செய்திகள்

அனுமதி பெறாது ‘தன்சல்;’ உணவு தானங்கள் வழங்குவது...

இம்முறை வெசக் கொண்டாட்டங்களின் போது ஏற்பாடு செய்யப்படும் தன்சல் எனும் அன்னதான நிகழ்வுகள் யாவும்...

ஆரோக்கியம் உள்நாட்டு செய்திகள் குடும்பம்-உளவியல் பெண்கள்

இலங்கையில் கருக்கலைப்பு வீதம் அதிகரிப்பு

இலங்கையில் கருக்கலைப்பு வீதம் அதிகரிப்பு – மெக்ஸி பெர்னாண்டோ இலங்கையில் சட்டவிரோத கருக்கலைப்புகள்...

TECH ஆரோக்கியம் உள்நாட்டு செய்திகள் சமூகம்

சூழலை மாசுபடுத்தும் பொலித்தீன் கழிவுகளின் அளவு கணிசமாகக்...

மீள்சுழற்சி செய்ய முடியுமான LDP  (Low Density Polythene) பொலித்தீன் பாவனையை அறிமுகப்படுத்தியதன்...

ஆரோக்கியம் உள்நாட்டு செய்திகள் சமூகம்

ஊட்டச்சத்து குறைப்பாடு : தென் ஆசியாவில் இலங்கை 2ஆவது இடத்தில்...

ஊட்டச்சத்து குறைப்பாடு : தென் ஆசியாவில் இலங்கை 2ஆவது இடத்தில் உள்ளது. சனத்தொகைக்கு நிகராக...