Category - சிந்தனையாளர்கள்

Features சிந்தனையாளர்கள் சிறப்புக்கட்டுரைகள் ஷரீஆ

இலங்கை முஸ்லிம்களின் அரசியல் வகிபாகம் காலம் வேண்டி நிற்கும் ஒரு...

முஹம்மத் பகீஹுத்தீன் இலங்கை வாழ் முஸ்லிம்கள் தாய் நாட்டின் நலன்களுக்காக உழைப்பதும் பாடுபடுவதும் ஒரு...

Features சிந்தனையாளர்கள் நேர்காணல் மீள்பார்வை

“சிங்கள மக்களை இலகுவில் தூண்டி மோதல்களை தோற்றுவிக்க முடியுமான...

-கலாநிதி நிர்மால் ரஞ்ஜித் தேவசிறி- நேர்காணல்: ஹெட்டி ரம்ஸி ஈஸ்டர் ஞாயிறு தாக்குதலுக்குப் பிந்திய...

Features சிந்தனையாளர்கள் நேர்காணல்

மக்களை விழிப்புணர்வூட்டக் கூடிய சிவில் சமூக அமைப்புகள்...

அஷ்ஷெய்க் ரிசாட் நஜிமுதீன் (சிரேஷ்ட விரிவுரையாளர் – ஜாமியா நளீமியா கலாபீடம்)  அஷ்ஷெய்க்...