Category - TECH

TECH Youth உள்நாட்டு செய்திகள் விளையாட்டு செய்திகள்

‘கிரிக்கெட் மாஸ்டர்’ இலங்கையில் அறிமுகம்

இலங்கை கிரிக்கெட் விளையாட்டுத்துறையில் ‘கிரிக்கெட் மாஸ்டர்’ முறை அண்மையில் கந்தானை கே...

TECH உள்நாட்டு செய்திகள் கல்வி மாணவர் பகுதி

அரச பரீட்சைப் பெறுபேறுகளின் நம்பகத் தன்மையை ஒன்லைனில்...

அரச பரீட்சைப் பெறுபேறுகளின் நம்பகத் தன்மையை ஒன்லைனில் உறுதிப்படுத்தும் வசதி அரச பரீட்சைகளின்...