Category - Scholarship

Scholarship கல்வி பிராந்திய செய்திகள் மாணவர் பகுதி

க.பொ.த உ/த மாணவர்களுக்கு புலமைப்பரிசில்

வெலிகம பத்ர் மன்றம் க.பொ.த. உயர்தரத்தில் கல்வி கற்கின்ற மாணவர்களுக்கான புலமைப்பரிசில் திட்டமொன்றை...

Scholarship உள்நாட்டு செய்திகள் கல்வி

ஆலிம்களுக்கு சிங்கள மொழியில் விசேட கற்கைநெறி ஆரம்பம்.

ஆலிம்களுக்கு சிங்கள மொழியில் விசேட கற்கைநெறி ஆரம்பம். சிங்கள மொழிப் புலமையுள்ள ஆலிம்களை நவீன...

Scholarship இலக்கியம் உள்நாட்டு செய்திகள்

சிறந்த நூல் பரிசுப் போட்டி ; வட மாகாண எழுத்தாளர்களே இது...

வட மாகாண எழுத்தாளர்களே இது உங்களுக்கான வாய்ப்பு வட மாகாண எழுத்தாளர்களால் 2017 இல் எழுதி...

Scholarship உள்நாட்டு செய்திகள் கல்வி

வலயக் கல்வி பணிப்பாளருக்கான பதவிக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரல்

வலயக் கல்வி பணிப்பாளருக்கான பதவிக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரல். சபரகமுவ மாகாண கல்வி அமைச்சின் கீழ் உள்ள...