Category - பிராந்திய செய்திகள்

பிராந்திய செய்திகள்

ரன்தரு விளையாட்டுக் கழகத்தின் மாபெரும் கிரிக்கெட் சுற்றுப் போட்டி

மெல்வத்தை ரன்தரு விளையாட்டுக் கழகத்தின் ஏற்பாட்டில் மாபெரும் கிரிக்கெட் சுற்றுப் போட்டி கடந்த...

Youth உள்நாட்டு செய்திகள் பிராந்திய செய்திகள்

இரண்டாவது தேசிய இளைஞர் மாநாடு வெற்றிகரமாக நிறைவடைந்தது.

இரண்டாவது தேசிய இளைஞர் மாநாடு வெற்றிகரமாக நிறைவடைந்தது. ‘சமாதானத்தையும் சமத்துவத்தையும்...

உள்நாட்டு செய்திகள் தகவல் களம் பிராந்திய செய்திகள்

தகவலறியும் உரிமை (RTI) சட்டத்தின் பின் மக்களின் நிலை

தகவலறியும் உரிமை (RTI) சட்டத்தின் பின் மக்களின் நிலை இலங்கையில் தகவலறியும் உரிமை (RTI) சட்டம்...