Category - சமூகம்

உள்நாட்டு செய்திகள் சமூகம்

கொரோனா லீவில் வீட்டில் தங்கி இருக்கும் போது என்ன செய்யலாம்?

அஷ்ஷைக் S.H.M. பளீல் கோரோனா வைரஸ் பரவுவதைத் தடுப்பதற்கான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக தற்போது...