Category - இலக்கியம்

இலக்கியம் உள்நாட்டு செய்திகள் சாதனையாளர்கள் மீள்பார்வை

‘தேசிய சாதனை மடல்’ நூல் வெளியீட்டு விழா

அனஸ் அப்பாஸ் தொகுத்து எழுதிய தேசிய சாதனை மடல் என்ற நூல் வெளியீடு நேற்று(07) ஆம் திகதி...

Scholarship இலக்கியம் உள்நாட்டு செய்திகள்

சிறந்த நூல் பரிசுப் போட்டி ; வட மாகாண எழுத்தாளர்களே இது...

வட மாகாண எழுத்தாளர்களே இது உங்களுக்கான வாய்ப்பு வட மாகாண எழுத்தாளர்களால் 2017 இல் எழுதி...