Category - இலக்கியம்

Scholarship இலக்கியம் உள்நாட்டு செய்திகள்

சிறந்த நூல் பரிசுப் போட்டி ; வட மாகாண எழுத்தாளர்களே இது...

வட மாகாண எழுத்தாளர்களே இது உங்களுக்கான வாய்ப்பு வட மாகாண எழுத்தாளர்களால் 2017 இல் எழுதி...

Uncategorized இலக்கியம் கலை சிறப்புக்கட்டுரைகள்

மன்னிக்க தெரிந்த உள்ளம் மனிதருள் மாணிக்கம்

மொழிமாற்றம்: முஹம்மது பகீஹுத்தீன் நெஞ்சை தொடும் ஒரு சம்பவம் திடீரென்று அழைப்பு மணியோசை வருகிறது...