உள்நாட்டு செய்திகள் கல்வி மாணவர் பகுதி

புலமைப் பரிசில் தொகையை அதிகரிக்க நடவடிக்கை

Written by Web Writer

ஐந்தாம் தர புலமைப் பரீட்சையில் சித்தி அடையும் மாணவர்களுக்கு வழங்கப்படும் புலமைப் பரிசில் தொகையை அதிகரிப்பதற்கு கல்வி அமைச்சு தீர்மானித்துள்ளது.

வெளியாக இருக்கும் பரீட்சை பெரறுபேறுகளுக்கு அமைய புலமைப் பரிசில் பெறுவோரின் எண்ணிக்கையையும் அதிகரித்துள்ளதாக கல்வி அமைச்சு தெரிவித்துள்ளது.

தற்போது 15,000 இற்கும் அதிகமானோர் புலமைப் பரிசில் பெறுவதற்குத் தகுதி பெற்றுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.

About the author

Web Writer

Leave a Comment