உலக செய்திகள்

வட கொரியா ஆயுதப் பரிசோதனை

Written by Ahsan Ariff

உலகம் முழுதும் குரோனா வைரஸ் அபயாத்தில் இருக்கும் நிலையில் வடகொரியா ஏவுகணைப் பரிசோதனையில் ஈடுபட்டுள்ளது. இந்த நிகழ்வு உலகின் கவனத்தை ஈரத்துள்ளது.

About the author

Ahsan Ariff

Leave a Comment