நாளை கொழும்பில் அலுவலகங்கள் செயற்பட முடியும்

0
17

நாளை (16) அதிகாலை 5.00 மணி முதல் கொழும்பில் தனிமைப்படுத்தலுக்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ள பிரதேசங்களில் உள்ள இலங்கை முதலீட்டுச் சபை, ஏற்றுமதி அபிவிருத்திச் சபை ஆகியவற்றில் தொழிற்படும் நிறுவனங்கள், இந்தப் பகுதிகளில் இயங்கும் நீதிமன்ற அலுவல்கள், ஏனைய அத்தியாவசிய அரச நிறுவனங்கள் சுகாதார அதிகாரிகளின் கடுமையான கண்காணிப்பு மற்றும் வழிகாட்டலின் கீழ் செயற்பட முடியும் என கொவிட் 19 வைரஸ் தொற்றைத் தடுக்கும் தேசிய செயற்பாட்டு மத்திய நிலையம் அறிவித்துள்ளது.

மருதானை, கோட்டை, புறக்கோட்டை, கொம்பனித் தெரு, டாம் வீதி, வாழைத்தோட்டப் பொலிஸ் பிரிவுகள் தனிமைப்படுத்தல் பிரதேசங்களாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.