தனிமைப்படுத்தப்பட்ட பல பிரதேசங்கள் நாளை விடுவிப்பு

22

தனிமைப்படுத்தலுக்கு உட்படுத்தப்பட்டுள்ள சில பகுதிகள் நாளை தனிமைப்படுத்தலில் இருந்து விடுவிக்ப்படுவதாக கொவிட் 19 தொற்றை தடுக்கும் தேசிய செயற்பாட்டு மத்திய நிலையம் இன்று அறிவித்துள்ளது.

கீழ் குறிப்பிடப்பட்ட மாவட்டங்களிலுள்ள பொலிஸ் பிரிவுகள்  தனிமைப்படுத்தலில் இருந்து நாளைய தினம் (23) அதிகாலை 5 மணியுடன் விடுவிக்கப்படவிருப்பதாக  கொவிட் 19 வைரசு தொற்றை தடுக்கும் தேசிய செயற்பாட்டு மத்திய நிலையம் அறிவித்துள்ளது.

 1. கொழும்பு மாவட்டம்
  • பொரள்ளை
  • வெல்லம்பிட்டி
  • கொழும்பு கோட்டை
  • கொம்பனித்தெரு

இருப்பினும் பொரள்ளை பொலிஸ் பிரிவில் வனாத்துமுல்ல கிராம உத்தியோகத்தர் பிரிவு மற்றும் கொம்பனித்தெருவில் வேகந்த கிராம உத்தியோகத்தர் பிரிவு மீண்டும் அறிவிக்கும் வரையில் தனிமைப்படுத்தப்பட்ட நிலையிலேயே தொடந்தும் இருக்கும்.

கொழும்பு மாவட்டத்தில் மேலே குறிப்பிடப்பட்ட பொலிஸ் பிரிவுகள் தவிர்ந்த இதுவரையில் தனிமைப்படுத்தப்பட்ட பிரதேசங்களாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ள மட்டக்குளி, முகத்துவாரம் (மோதர), புளுமெண்டல், கொட்டாஞ்சேனை, கிராண்ட்பாஸ் கரையோரபொலிஸ், டேம்வீதி, மாளிகாவத்த, தெமட்டகொட, வாழைத் தோட்டம், மருதானை, புறக்கோட்டை, ஆட்டுப்பட்டித்தெரு ஆகிய 13 பொலிஸ் பிரிவுகளும் தொடர்ந்தும் தனிமைப்படுத்தப்பட்ட பிரதேசங்களாகவே இருக்கும்.

 1. கம்பஹா மாவட்டம்
  • ஜாஎல
  • கடவத்தை
  ஆகிய பொலிஸ் பிரிவுகள் மாத்திரம் நாளை அதிகாலை 5.00 மணிக்கு தனிமைப்படுத்தலில் இருந்து விடுவிக்கப்படவிருப்பதுடன் கம்பாஹ மாவட்டத்தில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ள பின்வரும் பொலிஸ் பிரிவுகள் தொடர்ந்தும் அதேநிலைமையிலேயே இருக்கும்.
 • நீர்கொழும்பு
  • ராகம
  • வத்தளை
  • பேலியகொட
  • களனி
 1. களுத்துறை மாவட்டம்

களுத்றை மாவட்டத்தில் பண்டாரகம பொலிஸ் பிரிவில் பின்வரும் கிராம உத்தியோகத்தர் பிரிவுகள் இத்தருணத்தில் இருந்து தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

 • போகஹவத்த கிராம உத்தியோகத்தர் பிரிவு
  • பமுனுமுல்ல (முஸ்லிம்) கிராம உத்தியோகத்தர் பிரிவு
  • கிரிமன்துடாவ கிராம உத்தியோகத்தர் பிரிவு
  • கோராவல கிராம உத்தியோகத்தர் பிரிவு
  • அடுலுகம மேற்கு கிராம உத்தியோகத்தர் பிரிவு
  • பமுனுமுல்ல கிராம உத்தியோகத்தர் பிரிவு
  • கலகஹமண்டிய கிராம உத்தியோகத்தர் பிரிவு