சரத் வீரசேகரவிற்கு கெபினற் அமைச்சு

17

ரியர் அட்மிரல் சரத் வீரசேகர பொதுப் பாதுகாப்பு அமைச்சரவை அந்தஸ்துள்ள அமைச்சராக ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜ பக்ஷ அவர்களின் முன்னிலையில் பதவிப் பிரமாணம் செய்தார். மேலும் அமைச்சர்  சமல் ராஜபக்ஷ உள்நாட்டலுவல்கள் மற்றும் அனர்த்த முகாமைத்துவ இராஜாங்க அமைச் சராகப் பதவிப் பிரமாணம் செய்தார்.