ட்ரம்ப் பதவி விலக்கப்பட்டால் என்ன நடக்கும்?

178

அமெரிக்க காங்கிரஸ் மீது அமெரிக்க ஜனாதிபதி டொனால்ட் ட்ரம்பின் ஆதரவாளர்கள் மேற்கொண்ட தாக்குதலை தொடர்ந்து அவரை பதவி நீக்குவதற்கான முயற்சிகள் முடுக்கிவிடப்பட்டுள்ளன. அப்படி பதவி நீக்கப்படும் பட்சத்தில் ட்ரம்ப் பின்வரும் சலுகைகளை இழக்க வேண்டியேற்படும்.

1- முன்னாள் ஜனாதிபதிக்கென வாழ்நாள் பூராகவும் வழங்கப்படும் ஓய்வூதியக் கொடுப்பனவை ட்ரம்ப் இழப்பார். வருடாந்தம் சுமார் 200,000 அமெரிக்க டொலர்களை விட அதிகமான தொகை முன்னாள் ஜனாதிபதிகளுக்கு ஓய்வூதியமாக வழங்கப்படுகிறது. அது இலங்கை பெறுமதியில் சுமார் 38,504,000.00 ரூபாய்களாகும்.

2- முன்னாள் ஜனாதிபதியின் பயணச் செலவுகளுக்காக ஒதுக்கப்படும் வருடாந்த தொகையான ஒரு மில்லியன் டொலர்ககளை இழப்பார். இலங்கையின் பெறுமதியில் அது 192,250,000.00 ரூபாய்களாகும்.

3- முன்னாள் ஜனாதிபதிக்கு வாழ்நாள் பூராக வழங்கப்படும் ஆயுதம் ஏந்திய பாதுகாப்புப் பிரிவினரின் பாதுகாப்பு கிடைக்காது.

4- நியமனத்தின் அடிப்படையிலோ அல்லது தெரிவின் அடிப்படையிலோ அரச பதவிகள் எதனையும் அவரால் வகிக்க தடைவிதிக்கப்படும்.

5- எதிர்காலத்தில் எந்தவொரு தேர்தலிலும் அவரால் போட்டியிட முடியாது.