சுகாதார அமைச்சர் பவித்ரா வன்னியாராச்சிக்கு கொரோனா

88

சுகாதார அமைச்சர் பவித்ரா வன்னியாராச்சிக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாக சுகாதார அமைச்சு தெரிவித்துள்ளது.